Warszawski Tydzień Zdrowia Psychicznego

W ramach akcji Warszawski Tydzień Zdrowia Psychicznego, który potrwa od 16 do 23 marca 2024 r. odbędą się liczne bezpłatne wykłady, warsztaty, webinary. Mieszkańcy będą mogli także skorzystać z bezpłatnych porad i konsultacji indywidualnych. Akcja skierowana jest do rodziców i opiekunów, nauczycieli oraz do młodzieży.

Zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży odgrywa kluczową rolę w ich rozwoju oraz w kształtowaniu ich przyszłości. Obejmuje szeroki zakres aspektów emocjonalnych, behawioralnych i społecznych, które wpływają na ogólny dobrostan i funkcjonowanie człowieka.

Oto kilka kluczowych elementów dotyczących zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży:

Emocjonalna równowaga: Zdrowe dzieci i młodzież są w stanie identyfikować, rozumieć i radzić sobie ze swoimi emocjami. Mają zdolność do wyrażania siebie i swoich potrzeb, pozytywnych,
jak i trudnych emocji, oraz posiadają zdolność do budowania satysfakcjonujących relacji z innymi ludźmi.

Odporność psychiczna: Zdolność do przeciwdziałania i adaptacji w obliczu trudności życiowych jest kluczowym elementem zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży. Odporność psychiczna obejmuje umiejętność radzenia sobie ze stresem i trudnościami oraz dostosowywania się do zmieniających się warunków.

Wsparcie społeczne: Silne  dobre relacje w rodzinie, z przyjaciółmi, nauczycielami i innymi ważnymi osobami są czynnikiem chroniącym, dlatego są istotne dla dobrostanu dzieci i młodzieży. Posiadanie wsparcia społecznego pomaga im radzić sobie ze stresem, redukuje uczucie samotności i izolacji, oraz wspiera poczucie przynależności i wartości.

Samopoczucie i samoocena: dzieci i młodzież mające poczucie własnej wartości i pewność siebie. adekwatnie postrzegają swoje zasoby, w tym osiągnięcia, umiejętności i cechy osobiste, co wpływa na ich ogólne samopoczucie i samoocenę oraz zdolność do radzenia sobie z trudnościami i przeżywania  frustracji.

Zdolność do nauki i rozwoju: Zdrowe psychicznie dzieci i młodzież są w stanie skupić się na nauce, rozwijają się intelektualnie, emocjonalnie i społecznie, są otwarte i ciekawe świata i wykazują chęć do zdobywania nowych umiejętności i doświadczeń.

Wczesne rozpoznawanie i interwencja: W przypadku problemów w zakresie zdrowia psychicznego u dzieci i młodzieży, wczesne rozpoznanie i odpowiednia pomoc lub interwencja specjalistyczna są kluczowe dla zapobiegania dalszym komplikacjom oraz wspierania zdrowego rozwoju emocjonalnego i społecznego.

Istotne jest podejmowanie działań psychoedukacyjnych, promowanie zdrowego wyposażenie rodziców i nauczycieli w wiedzę pozwalającą skuteczniej wspierać dzieci i młodzież w sytuacjach trudnych.  Ważne jest nie tylko zapewnienie dzieciom i młodzieży szerokiego wsparcia społecznego ale też dostępność zróżnicowanej pomocy w ramach  do opieki zdrowotnej psychoterapii czy pomocy psychologicznej dla najmłodszych członków społeczeństwa.

W ramach akcji Warszawski Tydzień Zdrowia Psychicznego, który potrwa od 16 do 23 marca 2024 r. odbędą się liczne bezpłatne wykłady, warsztaty, webinary. Mieszkańcy będą mogli także skorzystać z bezpłatnych porad i konsultacji indywidualnych. Akcja skierowana jest do rodziców i opiekunów, nauczycieli oraz do młodzieży.

Spotkania poprowadzą doświadczeni specjaliści oraz eksperci w dziedzinie psychologii dziecięcej i młodzieżowej, którzy podzielą się swoją wiedzą, doświadczeniem i praktycznymi narzędziami. Spotkania skupią się na różnorodnych aspektach zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży, obejmując tematy takie jak:

Tematyka spotkań m.in.:

  • Rozpoznawanie i radzenie sobie ze stresem
  • Zaburzenia funkcjonowania psychospołecznego dzieci i młodzieży
  • Depresja i lęk
  • Wsparcie emocjonalne w domu i w szkole.
  • Rola rodziców i opiekunów w promowaniu  zasad zdrowia psychicznego i zdrowego stylu życia.
  • Wczesne rozpoznawanie i interwencja w przypadku problemów zdrowia psychicznego.

Akcja rozpoczyna się dn. 16.03.2024 r. w Zespole Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych nr 1
ul. Zawiszy 13. Wykłady otwierające poprowadzą dr n. med. Anna Dunajska – psychiatra dziecięcy, wykład pt. „Diagnostyka małych dzieci w wieku 1-6 lat oraz dr n. med. Cezary Żechowski – psychiatra, wykład pt. „Co powinniśmy wiedzieć o zaburzeniach psychicznych młodzieży”. W tym dniu w godz. 13.00-15.00 odbędzie się także webinarium przygotowane przez Warszawskie Centrum Opieki Medycznej „Kopernik” Sp. z o.o. pt. „Co się dzieje w mózgu nastolatka?”

Po zakończeniu wykładów mieszkańcy będą mogli skorzystać z konsultacji indywidualnych
ze specjalistami z wolskich poradni psychologiczno-pedagogicznych oraz miejskich przychodni.

Akcja zakończy się dn. 23.03.2024 r. w Terminalu Kultury Gocław przy ul. Jana Nowaka Jeziorańskiego 24,  Piknikiem Edukacyjnym (w godz. 10:00-13:00) zorganizowanym przez poradnie psychologiczno-pedagogiczne działające na terenie Dzielnicy Praga-Południe: Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną nr 4 oraz Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną nr 16. Wydarzenie uświetnią trzy wykłady prowadzone przez ekspertów w dziedzinie zdrowia psychicznego: o godz.10.15 - wykład dr. n. med. Cezarego Żechowskiego „Jak wspierać rodzinę dziecka w kryzysie psychicznym unikając stygmatyzacji i wykluczenia. Rola dialogu i sieci społecznych”, o godz.11.15 - wykład dr Bartosza Zalewskiego z Uniwersytetu SWPS - „Czynniki sprzyjające zdrowiu psychicznemu w rodzinie” oraz o godz.12.15 - wykład dr Magdaleny Śniegulskiej z Uniwersytetu SWPS „Dobrostan dzieci i młodzieży”.

Podczas Pikniku odbędą się także konsultacje indywidualne z doświadczonymi specjalistami z poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym z psychoterapeutami oraz z psychiatrą dziecięcym. Tematem konsultacji będą m. in. kryzysy rodzinne, rozwód i separacja, zaburzenia rozwoju fizycznego
i psychospołecznego we wczesnych etapach rozwoju dziecka, opieka i wsparcie dziecka
z niepełnosprawnością i zaburzeniami rozwoju, kryzys psychiczny, zachowania ryzykowne, depresja, trauma i strata, uzależnienie od mediów cyfrowych, komunikacja z nastolatkiem, wpływ odżywiania na funkcjonowanie i dobrostan dzieci i młodzieży, trudności dzieci i wynikające z nich potrzeby diagnostyczne oraz działania wychowawcze.

W programie przewidziane są różnorodne animacje edukacyjne, dostosowane do wieku i potrzeb uczestników, przygotowane przez poradnie, Ognisko Pracy Pozaszkolnej nr 4 we współpracy
z Międzyszkolnym Kołem Wolontariusza prowadzonym przez Towarzystwo Szansa. Studenci Koła Naukowego Psychoedukacji Uniwersytetu SWPS poprowadzą zabawy i zadania psychoedukacyjne dla rodziców i dzieci. Zaprezentowane zostaną „Książki, które pomagają żyć” oraz ekspozycja książek psychoedukacyjnych Biblioteki Wielokulturowej Terminalu Kultury Gocław. Autor przewodników spacerowo-rowerowych z wydawnictwa RAJD podzieli się pomysłami na rodzinne spędzania czasu
w plenerze. Piknik będzie okazją do rozmów z przedstawicielami organizacji działających w ramach Partnerstwa dla Dzieci Pragi-Południe, W punkcie zorganizowanym przez Wspólne Podwórka, będzie można dowiedzieć się, gdzie szukać wsparcia na terenie Pragi-Południe. Niech będzie to czas, który pozwoli nam razem dbać o dobrostan orazzdrowie psychiczne naszych dzieci i młodzieży, bo „potrzebna jest cała wioska aby wychować dziecko”.

Na zakończenie Warszawskiego Tygodnia Zdrowia Psychicznego mieszkańcy Warszawy będą mogli skorzystać także z wykładu pt. „Działania profilaktyczne w zakresie zdrowia psychicznego”, oraz warsztatu pt. „Techniki relaksacyjne i uważnościowe dla dzieci i młodzieży” które przeprowadzą psycholodzy z SZPZLO Warszawa-Wawer.

Więcej informacji o wydarzeniach zaplanowanych w ramach Warszawskiego Tygodnia Zdrowia Psychicznego dostępnych jest na stronach internetowych https://zdrowie.um.warszawa.pl/ oraz https://edukacja.um.warszawa.pl/

 

AGENDA

„Dbajmy o zdrowie psychiczne naszych dzieci. Warszawskie Forum Wymiany Doświadczeń.”

Termin: 16 marca w godzinach 10.00 - 14.00, w Zespole Poradni Psychologiczno - Pedagogicznych
nr 1, ul. Zawiszy 13.  

Cel: przybliżenie zagadnień/problemów związanych ze zdrowiem psychicznym dzieci i młodzieży
oraz możliwość omówienia ze specjalistami indywidualnych przypadków.

Adresat: rodzice zainteresowani tematem zdrowia psychicznego dzieci oraz młodzieży.

9.45 -10.00 – rejestracja uczestników

I. Część wykładowa - 2 wykłady (zapisy poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny na stronach internetowych poradni):

10.00 - 11.30.  wykład otwierający:  „Diagnostyka małych dzieci w wieku 1 - 6 lat”  - dr n.med. Anna Dunajska, psychiatra dziecięcy i przewodnicząca Komisji ds. Autyzmu przy Polskim Towarzystwie Psychiatrycznym (sala wykładowa do 50 osób).

10.00 - 11.30. wykład otwierający: „Co powinniśmy wiedzieć o zaburzeniach psychicznych młodzieży” – dr n. med. Cezary Żechowski - psychiatra oraz psychoterapeuta dzieci, młodzieży, osób dorosłych i rodzin, członek m.in. Instytutu Psychoanalizy i Psychoterapii, Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychoanalitycznej, Naukowego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej, kierownik Środowiskowego Centrum Zdrowia Psychicznego Dzieci i Młodzieży, kierownik oddziału dziennego rehabilitacji psychiatrycznej  dla dzieci i młodzieży w Szpitalu Wolskim (sala wykładowa do 50 osób).

11.30. -  11.45. Przerwa

II. Część konsultacyjna (zapisy poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny na stronach internetowych poradni)

11.45 -14.00. Konsultacje indywidualne. Rodzice będą mieli możliwość skorzystania z indywidulanych konsultacji z 20 specjalistami z wolskich poradni psychologiczno – pedagogicznych, miejskich przychodni oraz lekarzem pediatrą.

12.00 -13.00 - wykład terapeutów integracji sensorycznej i fizjoterapeuty „Ciało i zmysły
w równowadze”.

III. Webinarium

13.00-15.00  -  webinarium „Co się dzieje w mózgu nastolatka?” przygotowane przez Warszawskie Centrum Opieki Medycznej „Kopernik” Sp. z o.o.

Piknik edukacyjny na Pradze Południe 23 marca 2024 roku - agenda:

Termin, rozkład godzin

A  Sala widowiskowa w Terminalu Kultury Gocław

B  Sala nr 14 w Terminalu Kultury Gocław

23.03.2024 r.

10.00-13:00

Wykłady

Czas trwania: 10:00-13:00

10:00 – 10:15 Uroczyste otwarcie

10:15 – 11:00

Wykład: Jak wspierać rodzinę dziecka w kryzysie psychicznym unikając stygmatyzacji i wykluczenia. Rola dialogu i sieci społecznych

dr n. med. Cezary Żechowski, Szpital Wolski im. dr Anny Gostyńskiej Sp. z o.o.

11:00 – 11:15 przerwa

11:15 – 12:00

Wykład: Czynniki sprzyjające zdrowiu psychicznemu w rodzinie

- dr Bartosz Zalewski - Stowarzyszenie Wspólne Podwórko, Uniwersytet SWPS

12:15 – 13:00

WykładDobrostan dzieci i młodzieży

- dr Magdalena Śniegulska - Stowarzyszenie Wspólne Podwórko, Uniwersytet SWPS

13:00 – zakończenie Pikniku Edukacyjnego

Konsultacje, porady, badania przesiewowe:

Czas trwania: 10:00-13:00

Specjaliści Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 4

Specjaliści Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 16

Specjalista psychiatra dzieci i młodzieży dr n. med. Magdalena Grygo oraz  dr n. med. Cezary Żechowski

 

C  Hol w Terminalu Kultury Gocław

23.03.2024 r.

10.00-13:00

Warsztaty i zabawy dla rodziców i dzieci  – Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 4, Ognisko Pracy Pozaszkolnej nr 4, Towarzystwo Rozwoju Aktywności Dzieci „Szansa”, wolontariusze

Zabawy i zadania psychoedukacyjne dla rodziców i dzieci  - dotyczące emocji  studenci Koła Naukowego Psychoedukacji, Uniwersytet SWPS

Prezentacja „Książek, które pomagają żyć”  – Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 16

Ekspozycja książek psychoedukacyjnych – Biblioteka Wielokulturowa  Terminal Kultury Gocław

 

Prezentacja i sprzedaż przewodników spacerowo-rowerowych – Wydawnictwo RAJD

Punkt informacyjny,  gdzie szukać wsparcia na terenie Pragi-Południe – Stowarzyszenie Wspólne Podwórko

Punkt konsultacyjno-informacyjny o ofercie organizacji działających na terenie Pragi-Południe w ramach Partnerstwa dla Dzieci Pragi-Południe (Szansa, Wspólne Podwórko, Towarzystwo Przyjaciół Dzieci, Stowarzyszenie Gradiam).

 

D Biblioteka Publiczna ul. Gawędziarzy 8

23.03.2024 r.

11.00-13.00

13.00-15.00

Wykład pt. „Działania profilaktyczne w zakresie zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży” - Przemysław Chojnacki – psycholog, SZPZLO Warszawa-Wawer

Warsztat pt. „Techniki relaksacyjne i uważnościowe dla dzieci i młodzieży” – Aneta Zimnoach – psycholog, SZPZLO Warszawa-Wawer

SPZOZ Centrum Odwykowe

Dostępność cyfrowa

Strona spełnia wymagania ustawy o dostępności stron i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Jeśli znajdziesz jakieś uchybienia powiadom nas o tym.

tel: 22 870 03 77
sekretariat@centrumodwykowe.waw.pl

Deklaracja dostępności

Zamknij menu

Publish modules to the "offcanvas" position.

Wróć na początek strony