Zespół - Poradnia Zgierska 18A


Terapeuci

Mariola Barańska

Kierownik Poradni Odwykowej

mgr profilaktyki społecznej i resocjalizacji. Absolwentka Wydziału Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji Uniwersytetu Warszawskiego oraz Studium Psychoterapii Uzależnień i Współuzależnienia. Od 2013 Certyfikowany Specjalista Psychoterapii Uzależnień. Ukończyła wiele szkoleń z zakresu pracy z osobami uzależnionymi oraz problemami seksualnymi. W Centrum Odwykowym pracuje od 2009r.

Faustyna Dążałowicz

psycholog, absolwentka Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, Certyfikowany Specjalista Psychoterapii Uzależnień KBPN, Trener VCC. Ukończyła szkolenie z psychoprofilaktyki i terapii uzależnień
behawioralnych – moduł media i hazard, a także studia z Przygotowania Pedagogicznego na Wyższej Szkole Pedagogicznej im. Janusza Korczaka w Warszawie Wydział zam. w Lublinie. Uczestniczyła w licznych kursach związanych ze wsparciem psychologicznym osobom w kryzysie.  Swoje doświadczenie zawodowe zdobywała w Szpitalu Neuropsychiatrycznym im. prof. Mieczysława Kaczyńskiego w Lublinie, Areszcie Śledczym w Lublinie i Poradni Leczenia Uzależnień od Alkoholu i Współuzależnienia w Biłgoraju.

Dorota Sieczkowska

mgr pedagogiki, socjoterapeutka, absolwentka PEDAGOGIUM Wyższej Szkoły Nauk Społecznych w Warszawie o kierunku pedagogiki społecznie nieprzystosowanych oraz pedagogiki sądowo penitencjarnej. Ukończyła Studium Pomocy Psychologicznej i Socjoterapii w Szkole Wyższej Przymierza Rodzin w Warszawie. Obecnie w trakcie certyfikacji Specjalisty Psychoterapii Uzależnień w Studium Terapii Uzależnień w Instytucie Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego w Warszawie.

Kinga Komorowska

mgr pedagogiki specjalnej o specjalności pedagogika resocjalizacyjna z profilaktyką społeczną. Absolwentka Akademii Pedagogiki Specjalnej. Ukończyła Studium  Terapii Uzależnień w Instytucie Psychologii Zdrowia
Polskiego Towarzystwa Psychologicznego w Warszawie. Certyfikowany Specjalista Psychoterapii Uzależnień KBPN. Ukończyła szkolenie z psychoterapii uzależnień behawioralnych..

Sławomir Chiliński

pedagog, absolwent Wyższej Szkoły Pedagogiki ZNP o specjalności profilaktyki uzależnień. Ukończone Studium Terapii Uzależnień zwieńczone certyfikatem specjalisty terapii uzależnień. W Centrum Odwykowym zatrudniony od 1991 roku.

Milena Sucharska

psycholog, absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego; Specjalista Psychoterapii Uzależnień w trakcie procesu certyfikacji; Certyfikowany Coach MLC; Mistrz Praktyk NLP z akredytacją European Association for Neuro-Linguistic Psychotherapy. Stale podnosi swoje kompetencje zawodowe ukończyła m.in. szkolenia dotyczące terapii osób z uzależnieniami behawioralnymi; pomocy psychologicznej i psychoterapeutycznej dla dorosłych członków rodzin osób pijących szkodliwie lub uzależnionych, wykorzystania dialogu motywującego w profilaktyce uzależnień. Autorka ogólnopolskich konferencji z zakresu profilaktyki i terapii uzależnień. Trener z 11 letnim doświadczeniem zawodowym w prowadzeniu warsztatów i wykładów dla różnych grup wiekowych z zakresu psychologii, umiejętności społecznych, profilaktyki i terapii uzależnień. Jest również inżynierem - kierunek Logistyka, Wydział Mechaniczny Wojskowej Akademii Technicznej.

Jacek Żakiewicz

mgr pedagogiki resocjalizacyjnej. Absolwent Społecznej Akademii Nauk w Łodzi. Obecnie w trakcie certyfikacji Specjalisty Psychoterapii Uzależnień w Studium Terapii Uzależnień w Instytucie Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego w Warszawie. Od 25 lat aktywnie udziela się we wspólnotach Anonimowych Alkoholików.

Edyta Rodak

mgr psychologii o specjalności psychologia sądowa i penitencjarna. Absolwentka Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Specjalista Psychoterapii Uzależnień w trakcie procesu certyfikacji. Ukończyła liczne szkolenia z zakresu pomocy i wsparcia psychologicznego dla osób będących w kryzysie emocjonalnym oraz doświadczających przemocy.

Iwona Wróblewska

mgr profilaktyki społecznej i resocjalizacji. Absolwentka Wydziału Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji Uniwersytetu Warszawskiego oraz Studium Psychoterapii Uzależnień i Współuzależnienia. Certyfikowany Specjalista Psychoterapii Uzależnień

Katarzyna Andrusikiewicz

Mgr Katarzyna Andrusikiewicz to absolwentka Wydziału Psychologii na Uniwersytecie SWPS w Warszawie (ścieżka specjalizacyjna: psychologia kliniczna). Ukończyła Studium Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Instytucie Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego w Warszawie. Jest Certyfikowanym Specjalistą Psychoterapii Uzależnień. Swoje doświadczenie zawodowe zdobywała m.in. w Szpitalu Praskim w Pododdziale Leczenia Alkoholowych Zespołów Abstynencyjnych, w Klinicznym Centrum Zdrowia Psychicznego Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego. Posiada również doświadczenie w pracy z osobami współuzależnionymi, z osobami z tzw. podwójną diagnozą oraz z osobami cierpiącymi z powodu zaburzeń seksualnych.

ALEKSANDRA KORNELUK


psycholog, absolwentka Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, Specjalista Psychoterapii Uzależnień KBPN w trakcie certyfikacji. Ukończyła szkolenie “problemy seksualne w uzależnieniach”. Swoje doświadczenie zdobywała w stacjonarnym Ośrodku Leczenia Uzależnień z podwójną diagnozą “Doren” w Różewcu; w ambulatoryjnym Ośrodku Leczenia Uzależnień w Lublinie ul. Karłowicza oraz w Centrum Odwykowym na Dziennym
Oddziale Odwykowym w Warszawie ul. Zgierska 18a. Posiada również przygotowanie pedagogiczne.


Punkt Obsługi Pacjenta

Renata Stańczyk

Magdalena Targońska

Ilona Pisarska-Basta


Lekarze

dr. Ewa Wolak

lekarz psychiatra

dr. Justyna Car

lekarz psychiatra

SPZOZ Centrum Odwykowe

Dostępność cyfrowa

Strona spełnia wymagania ustawy o dostępności stron i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Jeśli znajdziesz jakieś uchybienia powiadom nas o tym.

tel: 22 870 03 77
sekretariat@centrumodwykowe.waw.pl

Deklaracja dostępności

Zamknij menu

Publish modules to the "offcanvas" position.

Wróć na początek strony