Zespół - Poradnia Jagielońska 34


Terapeuci

Agnieszka Żeljazkow

Kierownik Poradni, mgr psychologii (specjalność kliniczna), Certyfikowany Specjalista Psychoterapii Uzależnień. Obecnie w trakcie szkolenia psychoterapeutycznego w Szkole Psychoterapii INTRA w Warszawie.

Katarzyna Szczypior

mgr psychologii, Certyfikowany Specjalista Psychoterapii Uzależnień nr 1122. Ukończyła 4-letnie szkolenie podyplomowe w Profesjonalnej Szkole Psychoterapii w Instytucie Psychologii Zdrowia.

Tomasz Alexandrowicz

mgr psychologii, Psychoterapeuta, Certyfikowany Specjalista Psychoterapii Uzależnień

Monika Czajka

mgr psychologii, Certyfikowany Specjalista Psychoterapii Uzależnień.

Anna Jung

mgr psychologii, Certyfikowany Specjalista Psychoterapii Uzależnień.

Ewelina Mądry

Absolwentka WSP w Częstochowie o spec. pedagogika opiekuńczo-resocjalizacyjna, studium Profilaktyki Uzależnień oraz Metod Psychokorekcyjnych przy Towarzystwie Psychoprofilaktycznym w Warszawie. Posiadam certyfikat Specjalisty Psychoterapii Uzależnień.

Ewelina Stupka

Certyfikowany Specjalista Psychoterapii Uzależnień. Absolwentka studiów podyplomowych z Seksuologii Klinicznej. Ukończyła 4-letnią Szkołę Psychoterpii Psychodynamicznej w Krakowie uzyskując Dyplom Psychoterapeuty

Bogusław Włodawiec

Psycholog, psychoterapeuta, certyfikowany specjalista terapii uzależnień. Specjalizuje się w problematyce uzależnienia od alkoholu,współuzależnienia i DDA oraz zaburzeń odżywiania, nerwic i depresji. Jest autorem kilkudziesięciu publikacji w czasopismach specjalistycznych.

Joanna Świdowicz-Kwiatkowska

mgr nauk o rodzinie, pedagog resocjalizacji; terapeutka podejścia skoncentrowanego na rozwiązaniach (TSR); specjalista psychoterapii uzależnień w procesie certyfikacji. Aktualnie w trakcie szkolenia Psychologii Zorientowanej na Proces w Fundacji Studium Psychologii Procesu.

Małgorzata Mierzyńska

mgr psychologii, specjalność kliniczna. Certyfikowany Specjalista Psychoterapii Uzależnień

Alicja Drobiszewska

mgr psychologii, absolwentka Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie (specjalność: psychologia kliniczna). Certyfikowany Specjalista Psychoterapii Uzależnień. .

Karolina Delura

mgr psychologii, Certyfikowany Specjalista Psychoterapii Uzależnień.

Nina Niedźwiecka

mgr pedagogiki, absolwentka pedagogiki resocjalizacyjnej, opiekuńczo-wychowawczej i profilaktyki uzależnień. W trakcie procesu certyfikacji na Specjalistę Psychoterapii Uzależnień.

Marta Budek

mgr pedagogiki, seksuolog, Specjalista Psychoterapii Uzależnień w procesie certyfikacji.

Joanna Świdowicz-Kwiatkowska

mgr Nauk O Rodzinie, Specjalista Psychoterapii Uzależnień w procesie certyfikacji.

Anna Strzelecka

Absolwentka Instytutu Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji Uniwersytetu Warszawskiego. Specjalistka Psychoterapii Uzależnień w procesie certyfikacji. Przez blisko 8 lat była konsultantką w Ogólnopolskim Antynarkotykowym Telefonie Zaufania.

Adam Pater

Psycholog, Specjalista Psychoterapii Uzależnień w procesie certyfikacji.


Lekarze

lek. med. Anna Pławecka

specjalista psychiatra

lek.med. Natalia Kostencka

specjalista psychiatra


Punkt Obsługi Pacjenta


Joanna Siudzińska

Punkt Obsługi Pacjenta

Natalia Krasnodębska

Punkt Obsługi Pacjenta