Zespół - Poradnia Jagiellońska 34


Terapeuci

Agnieszka Żeljazkow

Kierownik Poradni, mgr psychologii (specjalność kliniczna), Certyfikowany Specjalista Psychoterapii Uzależnień. Obecnie w trakcie szkolenia psychoterapeutycznego w Szkole Psychoterapii INTRA w Warszawie.

Katarzyna Szczypior

mgr psychologii, Certyfikowany Specjalista Psychoterapii Uzależnień nr 1122. Ukończyła 4-letnie szkolenie podyplomowe w Profesjonalnej Szkole Psychoterapii w Instytucie Psychologii Zdrowia.

Tomasz Alexandrowicz

mgr psychologii, Psychoterapeuta, Certyfikowany Specjalista Psychoterapii Uzależnień

Monika Czajka

Psycholog, Certyfikowany Specjalista Psychoterapii Uzależnień. Obecnie w trakcie całościowego szkolenia z zakresu psychoterapii w Polskim Instytucie Ericksonowskim.

Anna Jung

mgr psychologii, Certyfikowany Specjalista Psychoterapii Uzależnień.

Ewelina Mądry

Absolwentka WSP w Częstochowie o spec. pedagogika opiekuńczo-resocjalizacyjna, studium Profilaktyki Uzależnień oraz Metod Psychokorekcyjnych przy Towarzystwie Psychoprofilaktycznym w Warszawie. Posiadam certyfikat Specjalisty Psychoterapii Uzależnień.

Ewelina Stupka

Certyfikowany Specjalista Psychoterapii Uzależnień. Absolwentka studiów podyplomowych z Seksuologii Klinicznej. Ukończyła 4-letnią Szkołę Psychoterpii Psychodynamicznej w Krakowie uzyskując Dyplom Psychoterapeuty

Bogusław Włodawiec

Psycholog, psychoterapeuta, certyfikowany specjalista terapii uzależnień. Specjalizuje się w problematyce uzależnienia od alkoholu,współuzależnienia i DDA oraz zaburzeń odżywiania, nerwic i depresji. Jest autorem kilkudziesięciu publikacji w czasopismach specjalistycznych.

Joanna Świdowicz-Kwiatkowska

mgr nauk o rodzinie, pedagog resocjalizacji; terapeutka podejścia skoncentrowanego na rozwiązaniach (TSR); specjalista psychoterapii uzależnień w procesie certyfikacji. Aktualnie w trakcie szkolenia Psychologii Zorientowanej na Proces w Fundacji Studium Psychologii Procesu.

Małgorzata Mierzyńska

mgr psychologii, specjalność kliniczna. Certyfikowany Specjalista Psychoterapii Uzależnień

Alicja Drobiszewska

mgr psychologii, absolwentka Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie (specjalność: psychologia kliniczna). Certyfikowany Specjalista Psychoterapii Uzależnień. .

Karolina Delura

mgr psychologii, Certyfikowany Specjalista Psychoterapii Uzależnień.

Nina Niedźwiecka

mgr pedagogiki, absolwentka pedagogiki resocjalizacyjnej, opiekuńczo-wychowawczej i profilaktyki uzależnień. W trakcie procesu certyfikacji na Specjalistę Psychoterapii Uzależnień.

Marta Budek

mgr pedagogiki, seksuolog, Specjalista Psychoterapii Uzależnień w procesie certyfikacji.

Anna Strzelecka

Absolwentka Instytutu Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji Uniwersytetu Warszawskiego. Specjalistka Psychoterapii Uzależnień w procesie certyfikacji. Przez blisko 8 lat była konsultantką w Ogólnopolskim Antynarkotykowym Telefonie Zaufania.

Adam Pater

Psycholog, Specjalista Psychoterapii Uzależnień w procesie certyfikacji.


Lekarze

lek. med. Anna Pławecka

specjalista psychiatra

lek.med. Natalia Kostencka

specjalista psychiatra


Punkt Obsługi Pacjenta


Joanna Siudzińska

Punkt Obsługi Pacjenta

Natalia Krasnodębska

Punkt Obsługi Pacjenta