Dyrekcja i administracja


Dyrekcja

 

Danuta Leśniewska

Dyrektor Centrum Odwykowe SP ZOZ w Warszawie
Kieruje Centrum Odwykowym SP ZOZ od dnia 15 maja 2001 r.

 

Ewa Wolak

Zastępca Dyrektora ds. Lecznictwa


Administracja


Iwona Bartosiak

p.o. Kierownik ds. Administracji i Obsługi.


Jerzy Kąkol

Pełnomocnik Dyrektora ds. Systemu Jakości i Bezpieczeństwa Informacji.