Program - Poradnia rodzinna

Program Poradni Rodzinnej COSPZOZ


Program terapeutyczny placówki jest ograniczony w czasie i realizowany jest w
następujących trybach:

 1. tryb terapii krótkoterminowej - około 3 miesiące, do pół roku (do 25 sesji
  indywidualnych+sesje psychoterapii grupowej)
 2. tryb terapii długoterminowej - dwa lata od momentu podpisania kontraktu
  terapeutycznego (ok. 100 sesji indywidualnych, nie więcej niż 50 sesji rocznie+sesje
  psychoterapii grupowej)*.
 3. tryb konsultacyjny - nie określony w czasie w momencie podpisywania kontraktu,
  ale nie bezterminowy i przy częstotliwości konsultacji ok. 1 raz w miesiącu (ok. 10
  sesji rocznie), z możliwością równoległego leczenia psychiatrycznego.


*Pacjentów ponownie zgłaszających się do placówki (po wcześniejszym ukończeniu
Programu Poradni) zapraszamy do terapii w trybie krótkoterminowym.


Zapisy na konsultacje wstępne prowadzone są telefonicznie lub osobiście w placówce.
Dokonanie zapisu na konsultację jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie
danych osobowych, zgodnie z polityką ochrony danych osobowych Centrum Odwykowego
SPZOZ (dokument dostępny do podpisania na miejscu).


Podstawowa część programu Poradni Rodzinnej uzupełniana jest okresowo o tzw. program
ponadpodstawowy, finansowany ze środków finansowych Miasta Stołecznego Warszawy, na
który składają się dodatkowe zajęcia o charakterze rozwojowym. W programie
ponadpodstawowym mogą wziąć udział mieszkańcy m.st. Warszawy. Informacja nt. oferty
ponadpodstawowej jest aktualizowana i udostępniana w Przychodni.


Aktualnie w Poradni Rodzinnej realizowane jest zadanie publiczne pod nazwą:
„Prowadzenie w latach 2022 – 2024 ponadpodstawowego programu terapii skierowanego do
osób z uzależnieniem od alkoholu i innych środków psychoaktywnych oraz do bliskich osób z
uzależnieniem, będących mieszkańcami m.st. Warszawy”. Nazwa własna programu:
„PONADPODSTAWOWY PROGRAM PSYCHOTERAPII SKIEROWANY DO OSÓB Z
RODZIN Z PROBLEMEM UZALEŻNIENIA – MIESZKAŃCÓW M.ST. WARSZAWY”.
Projekt finansowany jest ze środków finansowych m.st. Warszawy.
Do udziału w programie kwalifikują terapeuci Poradni Rodzinnej.

SPZOZ Centrum Odwykowe

Dostępność cyfrowa

Strona spełnia wymagania ustawy o dostępności stron i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Jeśli znajdziesz jakieś uchybienia powiadom nas o tym.

tel: 22 870 03 77
sekretariat@centrumodwykowe.waw.pl

Deklaracja dostępności

Zamknij menu

Publish modules to the "offcanvas" position.

Wróć na początek strony