Zespół - Poradnia Petra


Terapeuci

Dorota Ciastek

Kierownik poradni PETRA, od 1999 roku związana zawodowo z Centrum Odwykowym SPZOZ. Magister pedagogiki (Uniwersytet w Białymstoku) oraz magister psychologii o kierunku psychologia kliniczna (Uniwersytet SWPS). Studiowała w Instytucie Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego w Warszawie, gdzie w 2008 roku zdobyła tytuł Certyfikowanego Specjalisty Psychoterapii Uzależnień (Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii). Obecnie skupiona na podejściu psychotraumatologicznym w pracy z pacjentem. Ukończyła studia podyplomowe na Uniwersytecie SWPS pod kierunkiem Profesor Elżbiety Zdankiewicz-Ścigały, gdzie otrzymała tytuł zawodowy psychotraumatologa (poziom zaawansowany). Jest również terapeutą EMDR oraz członkiem Polskiego Towarzystwa Terapii EMDR i Polskiego Towarzystwa na rzecz Psychologicznego i Społecznego Podejścia do Psychoz.

 

Katarzyna Bagińska

Magister profilaktyki społecznej i resocjalizacji, absolwentka Wydziału Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończyła Studium Psychoterapii Grupowej i Treningu Psychologicznego oraz Studium Psychoterapii Uzależnień i Współuzależnienia w Instytucie Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego w Warszawie. Specjalista Psychoterapii Uzależnień w procesie certyfikacji.

 

Sylwia Baling

Magister pedagogiki, absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończyła Studium Terapii Uzależnień i Współuzależnienia oraz szkolenie z zakresu terapii osób z uzależnieniami behawioralnymi realizowane w Instytucie Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego w Warszawie. Doświadczenie zawodowe zdobywała w SP ZOZ – Centrum Zdrowia Psychicznego w Sanoku oraz w Młodzieżowym Ośrodku Rehabilitacyjnym Warszawskiego Towarzystwa Dobroczynności w Kazuniu Bielanach. Specjalista Psychoterapii Uzależnień w procesie certyfikacji.

 

Paula Brzezińska

Magister profilaktyki społecznej i resocjalizacji, absolwentka Wydziału Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji Uniwersytetu Warszawskiego.  Ukończyła Studium Psychoterapii Grupowej i Treningu Psychologicznego oraz Studium Psychoterapii Uzależnień i Współuzależnienia w Instytucie Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego w Warszawie, gdzie w 2023 roku uzyskała tytuł Certyfikowanego Specjalisty Psychoterapii Uzależnień. Uczestniczyła w warsztacie „Trening uważności jako metoda zapobiegania nawrotom w uzależnieniu” oraz ukończyła kurs redukcji stresu w oparciu o rozwój uważności MBSR (Mindfulness–Based Stress Reduction). W ostatnim czasie wzięła udział również w szkoleniach zajmujących się diagnostyką wzorca przywiązania w oparciu o metodę AAI (Adult Attachment Interview).

 

Paweł Wądołkowski

Pedagog, absolwent Akademii Pedagogiki Specjalnej na kierunku pedagogika resocjalizacyjna. Studiował w Instytucie Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego w Warszawie, gdzie w 2011 roku zdobył tytuł Certyfikowanego Specjalisty Psychoterapii Uzależnień (Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii). Ukończył również szkolenie w zakresie terapii behawioralno-poznawczej. Doświadczenie kliniczne zdobywał pracując w Ośrodku stacjonarnym w Lipiance, Ośrodku Rehabilitacji Uzależnień ze Współistniejącymi Zaburzeniami Psychotycznymi w Zagórzu, Poradni Uzależnień ul. Dzielna  w Warszawie, Centrum Pomocy Społecznej Warszawa-Śródmieście oraz w Punkcie Informacyjno-Konsultacyjnym Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy.

 

Agnieszka Zań

Magister psychologii ze specjalnością rodzinną, absolwentka Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.. Odbywała staże w Ośrodku Rehabilitacyjno-Readaptacyjnym dla Dzieci i Młodzieży MONAR w Gdańsku oraz w Wojewódzkim Ośrodku Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Toruniu. Była wolontariuszką w Schronisku dla Nieletnich w Dominowie. Doświadczenie zawodowe zdobyła pracując w Stowarzyszeniu SOS Wioski Dziecięce w Polsce, Poradni Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży oraz Poradni Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Biłgoraju. Obecnie w trakcie szkolenia języka migowego PJM w Polskim Związku Głuchych w Warszawie. Specjalista Psychoterapii Uzależnień w procesie certyfikacji.

  

Punkt Obsługi Pacjenta

 

Ewa Bandurska

Monika Zabielska

 

 

SPZOZ Centrum Odwykowe

Dostępność cyfrowa

Strona spełnia wymagania ustawy o dostępności stron i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Jeśli znajdziesz jakieś uchybienia powiadom nas o tym.

tel: 22 870 03 77
sekretariat@centrumodwykowe.waw.pl

Deklaracja dostępności

Zamknij menu

Publish modules to the "offcanvas" position.

Wróć na początek strony