Poradnia rodzinna

Poradnia Rodzinna


Celem instytucjonalnym Poradni Rodzinnej CO SPZOZ jest świadczenie pomocy
psychologicznej  i psychiatrycznej osobom dotkniętym skutkami uzależnienia w
środowisku rodzinnym.


Działalność podstawową Poradni Rodzinnej CO SPZOZ stanowi realizowanie Programu
Terapeutycznego, który obejmuje konsultacje z terapeutą, psychoterapię indywidualną,
psychoterapię grupową oraz leczenie psychiatryczne (wg wskazań). Oferta leczenia
psychofarmakologicznego w Poradni Rodzinnej jest skierowana do osób pozostających w
programie terapeutycznym Centrum Odwykowego SPZOZ.


Do udziału w Programie kwalifikuje terapeuta w toku spotkań diagnostycznych (ok. 3 sesje).
Biorąc pod uwagę problematykę oraz stan zdrowia każdego pacjenta oraz uwzględniając
możliwości i warunki placówki, terapeuta decyduje o formach proponowanej terapii (sesje
indywidualne i/lub terapia grupowa).


Poradnia Rodzinna CO SPZOZ nie jest Poradnią Zdrowia Psychicznego, co oznacza że nie
świadczy ogólnej pomocy psychologiczno-diagnostycznej. Zapraszamy do kontaktu z
placówką osoby współuzależnione i DDA. W pierwszej kolejności do terapii kwalifikowane
są osoby, których trudności psychologiczne wynikają z aktualnego czynnego uzależnienia
bliskiej osoby.

SPZOZ Centrum Odwykowe

Dostępność cyfrowa

Strona spełnia wymagania ustawy o dostępności stron i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Jeśli znajdziesz jakieś uchybienia powiadom nas o tym.

tel: 22 870 03 77
sekretariat@centrumodwykowe.waw.pl

Deklaracja dostępności

Zamknij menu

Publish modules to the "offcanvas" position.

Wróć na początek strony