Poradnia Zgierska 18 A

Nasza oferta terapeutyczna skierowana jest do wszystkich osób dorosłych, które zgłaszają problemy z uzależnieniem i wyrażają zgodę na podjęcie leczenia odwykowego w warunkach ambulatoryjnych lub stacjonarnych.
Leczenie ambulatoryjne odbywa się w Poradni Odwykowej i realizowane jest w formie spotkań indywidualnych i grupowych z terapeutą w godzinach dogodnych dla pacjenta we wszystkie dni robocze od godziny 8.00 do 20.00.

Cele terapii

Generalnie obowiązuje dwa podstawowe cele terapii uzależnienia, mianowicie:

pomoc w nabywaniu umiejętności niezbędnych do utrzymania stałej abstynencji,
pomoc w nabyciu umiejętności do funkcjonowania w zdrowy, satysfakcjonujący sposób.

Do osiągnięcia tych celów niezbędne jest: 

  • zdobycie wiedzy o chorobie alkoholowej i innych uzależnieniach,
  • skonfrontowanie własnych doświadczeń z objawami uzależnienia,
  • uświadomienie sobie związku picia z problemami życiowymi dającymi o sobie znać w różnych obszarach funkcjonowania,
  • umiejętność rozpoznawania mechanizmów psychologicznych uzależnienia,
  • uświadomienie sobie bezsilności wobec alkoholu i innych substancji zmieniających nastrój,
  • uświadomienie sobie potrzeby wsparcia ze strony grup samopomocowych i profesjonalistów,
  • uświadomienie sobie przeszkód na drodze trzeźwienia i przesłanek rokujących wyzdrowienie,
  • uczenie się konstruktywnych zachowań niezbędnych do trzeźwego życia.

Program ponadpodstawowy kierowany do osób uzależnionych od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych,który jest finansowany ze środków m.st. Warszawy

Uprzejmie informujemy, iż działania oparte o pracę grupową (maratony, terapia grupowa) w ramach programu ponadpodstawowego zostają zawieszone do odwołania w związku z zagrożeniem koronawirusem SARS-CoV-2.

Wszelkie konsultacje oraz wsparcie jest możliwe poprzez kontakt telefoniczny numer : 22- 813 27 65.

Aktualnie poprzez pracę zdalną odbywają się planowe sesje indywidualne. O wznowieniu działań grupowych będziemy Państwa informować na bieżąco.

Psychoteriapia indywidualna realizowana w programie ponadpodstawowym:

IWONA WRÓBLEWSKA
Pon. 9:25-12:25
Wt. 15:35-16:35
Śr. 9:25-12:25
Czw. 15:35-17:35

PRZEMYSŁAW STEMPLEWSKI
Pon. 8:25-9:25
Wt. 11:25-12:25
Śr. 8:25-9:25 oraz 17:00-19:00
Czw. 11:25-12:25

KATARZYNA ZAWADZKA
Pon. 12:00 – 13:00

MARIOLA BARAŃSKA
Pon. 8:00 – 11:00
Śr. 8:00 – 12:00

ZOFIA ŁUKASZEWSKA
Pon. 15:35 – 17:35
Wt. 10:25-12:25
Śr. 15:35 – 17:35

KINGA KĘPA
Pon. 11:00 – 13:00
Śr. 11:00 – 13:00

URSZULA GNOJNICKA
Śr. 8:00 – 12:00

TOMASZ WOŹNIAK
Śr. 15:35 – 19:35