Poradnia Zgierska 18A

Nasza oferta terapeutyczna skierowana jest do wszystkich osób dorosłych, które zgłaszają problemy z uzależnieniem i wyrażają zgodę na podjęcie leczenia odwykowego w warunkach ambulatoryjnych lub stacjonarnych.
Leczenie ambulatoryjne odbywa się w Poradni Odwykowej i realizowane jest w formie spotkań indywidualnych i grupowych z terapeutą w godzinach dogodnych dla pacjenta we wszystkie dni robocze od godziny 8.00 do 20.00.

Cele terapii

Generalnie obowiązuje dwa podstawowe cele terapii uzależnienia, mianowicie:

pomoc w nabywaniu umiejętności niezbędnych do utrzymania stałej abstynencji,
pomoc w nabyciu umiejętności do funkcjonowania w zdrowy, satysfakcjonujący sposób.

Do osiągnięcia tych celów niezbędne jest: 

  • zdobycie wiedzy o chorobie alkoholowej i innych uzależnieniach,
  • skonfrontowanie własnych doświadczeń z objawami uzależnienia,
  • uświadomienie sobie związku picia z problemami życiowymi dającymi o sobie znać w różnych obszarach funkcjonowania,
  • umiejętność rozpoznawania mechanizmów psychologicznych uzależnienia,
  • uświadomienie sobie bezsilności wobec alkoholu i innych substancji zmieniających nastrój,
  • uświadomienie sobie potrzeby wsparcia ze strony grup samopomocowych i profesjonalistów,
  • uświadomienie sobie przeszkód na drodze trzeźwienia i przesłanek rokujących wyzdrowienie,
  • uczenie się konstruktywnych zachowań niezbędnych do trzeźwego życia.

SPZOZ Centrum Odwykowe

Dostępność cyfrowa

Strona spełnia wymagania ustawy o dostępności stron i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Jeśli znajdziesz jakieś uchybienia powiadom nas o tym.

tel: 22 870 03 77
sekretariat@centrumodwykowe.waw.pl

Deklaracja dostępności

Zamknij menu

Publish modules to the "offcanvas" position.

Wróć na początek strony